โครงการสวนดุสิต “ครัวของแผ่นดิน2”

โครงการสวนดุสิตครัวของแผ่นดิน 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดงานครบเครื่องเรื่องงานบ้าน ครบทุกศาสตร์เรื่องการเรือนกับโครงการสวนดุสิต “ครัวของแผ่นดิน”และสัมภาษณ์ผู้ชนะการประกวดสำรับอาหารไทย