คุณครูให้เด็กเตรียมนาฬิกามาจากที่บ้านคนละ 1 เรือน  ให้เด็ก ๆ วาดรูปนาฬิกา ของตนเองแล้วระบายสี แล้วอธิบาย รายละเอียดนาฬิกาของตนเอง

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ