คุณครูมีน้ำอยู่ 3 แก้ว มาให้เด็ก ๆ ชิมทั้ง 3 แก้ว แล้วให้เด็ก ๆ บอกรสชาติของน้ำแต่ละแก้ว

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ