คุณครูได้ให้เด็ก ๆ ระบายสีตามภาพที่ให้มาในตัวอย่าง และคุณครูให้เด็กได้ทำตู้ปลาแสนสวย และคุณครูก็ฝึกให้เด็ก ๆได้หัดสะกดคำต่าง ๆ
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ