ในตอนนี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างทราย และเป็นการใช้ความสามัคคีกับเพื่อนๆ และใช้สังคมให้มากขึ้น มีความพยายามต่อการทำสิ่งๆหนึ่ง และทำให้มีสมาธิกับสิ่งๆนั้น และเป็นการใช้ความคิด
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ