กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งเป็นการให้เด็กเลือกอยากทำอะไร ใช้ความคิดเป็นของตนเอง สามารถตัดสินใจได้ว่าอยากทำอะไร ซึ่งเป็นการฝึกพัฒนาตนเอง และใช้เวลาที่ว่างให้เป็นประโยชน์
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ