เป็นการสร้างสื่อสร้างสรรค์ผลงาน จากการทำตัวการ์ตูนสามารถเคลื่อนไหวได้ และมีการเคลื่อนไหว เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก กล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กปฐมวัย
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ