เป็นการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับเด็กๆ ได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ มีการจดบันทึก มีการเมืองการปกครองของอยุธยาเป็นอย่างไร สุโขทัยมีการปกครองแบบไหน เหตุใดจึงมีการย้ายพระนคร และก่อนมาเป็นชาติไทยให้พวกเราอยู่นั้นผ่านอะมาบ้าง จึงเป็นการศึกษาอย่างดีให้กับเด็ก
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ