โครงการศูนย์เรียนรู้อาหารไทย  เป็นการเผยแพร่ความรู้ทางด้านอาหารและขนมไทย  กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสำหรับเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง  กิจกรรมนี้จะจัดขึ้น 5 วัน  อาหารที่ทำก็จะมีอาหารว่างและขนมไทย สำหรับจุดประสงค์ในการทำโครงการนี้ก็คือ  การใช้กิจกรรมการทำอาหารเพื่อมากระตุ้นความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างผู้ปกครองและเด็กนักเรียน  โครงการนี้จัดทำขึ้นมุ่งหวัง  อยากจะเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านอาหารไทย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก