คุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับตัวเลข และสีในภาษาอังกฤษ เพื่อให้เด็กสามารถพูดและปฎิบัติตามคำสั่งของคุณครูได้นั้นเอง

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ